Jídelní lístek

Vážení hosté,
Přijměte ujištění o tom, že pokrmy, které u nás budete konzumovat, jsou vyrobeny pouze z potravin, jejichž kvalita je trvale prověřována v celém procesu jejich výroby.

jidelna

V kuchyni PIZZERIE GROSSETO v Břeclavi jsou při přípravě všech pokrmů dodržovány zásady správné výrobní a hygienické praxe. Máme zpracovánu směrnici kritických bodů – HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT (HACCP), která zaručuje, že zdravotní nezávadnost a bezpečnost našich pokrmů je trvale kontrolována a dokumentována.

S vědomím toho, že z naší kuchyně vycházejí pouze pokrmy špičkové kvality, Vám za celý kolektiv přeji
DOBROU CHUŤ!

podpis

Lubomír Jarošek, v.r.
provozovatel